Tuyển futsal Việt Nam bắt đầu chiến dịch Đông Nam Á 2022

Tuyển futsal Việt Nam bắt đầu chiến dịch Đông Nam Á 2022

Bắt đầu từ thời điểm này, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ sinh hoạt và tập luyện theo ng