Jesus sẽ mở khóa cho hàng công Arsenal ra sao?

Jesus sẽ mở khóa cho hàng công Arsenal ra sao?

Đầu mùa trước, ý tưởng về sơ đồ 4-4-1-1 đã được Arteta manh nha thực hiện nhưng phải đến giai đoạn n