Nam Định cầm hoà Hoàng Anh Gia Lai trong trận cầu tẻ nhạt

Nam Định cầm hoà Hoàng Anh Gia Lai trong trận cầu tẻ nhạt

Tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Nam Định hướng đến mục tiêu giành 3 điể