Ông Trần Quốc Tuấn giữ chức quyền Chủ tịch VFF

Ông Trần Quốc Tuấn giữ chức quyền Chủ tịch VFF

Sáng 9.1, Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam năm 2021 đã được tổ chức tại trụ sở VFF the