Liverpool muốn đưa Ramsey trở lại Anh

Liverpool muốn đưa Ramsey trở lại Anh

Liverpool đang triển khai kế hoạch đưa Aaron Ramsey trở lại bóng đá Anh, trong nỗ lực cải thiện chất