Kỹ thuật chạy đường dốc ít tốn sức

Kỹ thuật chạy đường dốc ít tốn sức

Khi chạy đường dốc, đặc biệt là vượt cầu runner tốn nhiều sức hơn khi phải dồn lực về các nhóm cơ ở