Jose Mourinho: Giọt nước mắt hạnh phúc của "Người đặc biệt"

Jose Mourinho: Giọt nước mắt hạnh phúc của "Người đặc biệt"

“Đúng vậy, họ là đối thủ của nhau, giữa hai người họ khác biệt về tính cách và quan điểm bóng đá, đi