mùa đông

Làng Olympic mùa Đông Bắc Kinh (Trung Quốc) chuẩn bị sẵn sàng đón khách【mùa đông】:Theo kế hoạch, Làn