next media

next media

Dortmund và Next Media hợp tác phát triển học viện đào tạo trẻ【next media】:Các nhà ĐKVĐ Cúp Quốc gia