Bố Xuân Trường hành động lạ khi được hỏi về đám cưới của con trai

Bố Xuân Trường hành động lạ khi được hỏi về đám cưới của con trai

Ông Lương Bách Chiến, bốXuân Trường, khi nghe được câu hỏi về đám cưới của con trai đã nói lảng sang