Klopp: ‘Liverpool không trả thù Real Madrid, chỉ cần vé bán kết’

Klopp: ‘Liverpool không trả thù Real Madrid, chỉ cần vé bán kết’

Jurgen Klopp tuyên bố, Liverpool đến Tây Ban Nha không phải để phục thù Real Madrid, mà vì tất cả ch