Sir Alex phải đuổi về, Ronaldo mới chịu ngừng tập

Sir Alex phải đuổi về, Ronaldo mới chịu ngừng tập

Trong cuốn sách “Viva Ronaldo” của mình, cựu đồng đội của Cristiano Ronaldo, Nicky Butt tiết lộ bí q