Đen Vâu cùng những nhà sáng tạo háo hức với cuộc thi sáng tác biểu trưng, bài hát SEA Games 31

Đen Vâu cùng những nhà sáng tạo háo hức với cuộc thi sáng tác biểu trưng, bài hát SEA Games 31

Mặc dù không có hạng mục sáng tác thơ, thế nhưng nhà thơ Lai Thượng Hưng, người nổi tiếng với những