Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia động viên U19 Việt Nam

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia động viên U19 Việt Nam

Ông Thái Thanh Long, đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia, bày tỏ niềm vui sau khi U19 V